Ενδοστοματικοί Νάρθηκες

Οι ενδοστοματικοί νάρθηκες αποτελούν κινητές κατασκευές, από διάφανο σκληρό ακρυλικό, οι οποίοι εφαρμόζουν στις μασητικές και κοπτικές επιφάνειες των δοντιών συνήθως της άνω ή της κάτω γνάθου, αποκαθιστώντας σταθερές και ομοιόμορφες επαφές με τα δόντια του αντίθετου οδοντικού φραγμού.

Η σταθεροποίηση του οδοντικού φραγμού με τους ενδοστοματικούς νάρθηκες λειτουργεί θεραπευτικά σε ασθενείς που εμφανίζουν δυσλειτουργία του στοματογναθικού συστήματος και έχουν οξέα ή χρόνια συμπτώματα που σχετίζονται με τα δόντια, τους μασητήριους μυς (μυαλγίες) και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις (πόνος, ήχοι). Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο προστασίας των φυσικών δοντιών από απώλειας οδοντικής ουσίας και των προσθετικών αποκαταστάσεων από κατάγματα σε ασθενείς με βρυγμό.

Επιπλέον, στη sm_art dent οδοντιατρική κλινική κατασκευάζονται και ακτινογραφικοι / χειρουργικοί νάρθηκες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με εξειδικευμένες απεικονιστικές μεθόδους για τη διαγνωστική αξιολόγηση του οστού στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα αλλά και για την επιλογή των διαστάσεων των ίδιων των οδοντικών εμφυτευμάτων. Οι νάρθηκες αυτοί αποτελούν ένα ασφαλές και υψηλής ακρίβειας μέσο καθοδήγησης της χειρουργικής τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, το οποίο διασφαλίζει την εμβιομηχανική αντοχή αλλά και την αισθητική της τελικής αποκατάστασης.

Κατόπιν κλινικής και ακτινογραφικής αξιολόγησης, στην sm_art dent οδοντιατρική κλινική κατασκευάζονται εξατομικευμένοι ενδοστοματικοί νάρθηκες.

Αναλυτικές Υπηρεσίες:

  • Προστατευτικοί Νάρθηκες (βρυγμού)
  • Νάρθηκας μυϊκής χαλάρωσης: σταθεροποίησης (stabilization).
  • Νάρθηκας επανατοποθέτησης (ορθοπεδικός)
  • Νάρθηκες αναπήδησης (pivoting)
  • Νάρθηκες άπνοιας
  • Πρόσθιος αποπρογραμματιστής ή πρόσθιο επίπεδο δήξης
  • Οπίσθιο επίπεδο δήξης, νάρθηκας ανάπαυσης
  • Αθλητικοί
  • Ακτινογραφικοί / χειρουργικοί νάρθηκες τοποθέτησης εμφυτευμάτων