Ενδοδοντία

Η ενδοδοντία αποτελεί ειδικότητα της οδοντιατρικής, η οποία ασχολείται με τη διάγνωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νόσων του πολφού (αγγεία και νεύρα του δοντιού) και των περιακρορριζικών ιστών (οξέα και χρόνια αποστήματα).

Στη sm_art dent χρησιμοποιούνται καινοτόμα υλικά έμφραξης και πρωτοποριακές τεχνικές με μηχανοκίνητα μικροεργαλεία και ψηφιακό εντοπισμό του ακρορριζίου. Το γεγονός αυτό περιορίζει κατά πολύ την έκθεση στην ακτινοβολία μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση ακτινογραφιών αλλά και ελαττώνει το χρόνο θεραπείας των συνεδριών σε ένα ραντεβού.

Η sm_art dent οδοντιατρική κλινική παρέχει το σύνολο του φάσματος των θεραπευτικών διαδικασιών που αφορούν την ενδοδοντία:

Αναλυτικές Υπηρεσίες

  • Συντηρητική Ενδοδοντική Θεραπεία
  • Σκόπιμη Ενδοδοντική Θεραπεία
  • Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας
  • Χειρουργική Ενδοδοντία (Ακρορριζεκτομές)