Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν βιοσυμβατά μεταλλικά υποκατάστατα των οδοντικών ριζών τα οποία τοποθετούνται με χειρουργικό τρόπο στο οστό νωδών (χωρίς δόντια) περιοχών.

Ο ρόλος τους είναι  να υποστηρίξουν μία προσθετική εργασία είτε αυτή είναι μία μεμονωμένη στεφάνη (χωρίς να τροχιστούν τα παρακείμενα δόντια) ή μία πιο εκτεταμένη προσθετική αποκατάσταση (σε περιπτώσεις όπου λείπουν περισσότερα του ενός ή και όλα τα δόντια) με σταθερό και ακίνητο τρόπο (χωρίς να μπορεί ο ασθενή να την βγάλει από το στόμα). Επιπλέον, τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να αυξήσουν κατά πολύ τη συγκράτηση κινητών προσθετικών εργασιών σε περιπτώσεις προβληματικών ολικών (μασέλες) ή μερικών οδοντοστοιχιών ή περιστατικών με πολλούς περιορισμούς. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ποιότητα ζωής, παρέχοντας στον ασθενή τη δυνατότητα της μάσησης, της επικοινωνίας αλλά και της αισθητικής.

Στην sm_art dent οδοντιατρική κλινική ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό δυναμικό σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον, τηρώντας τους κανόνες αποστείρωσης. Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προγραμματίζεται κατόπιν εκτεταμένης διαγνωστικής ανάλυσης (αξονική, νάρθηκες, κ.α.) από τον εξειδικευμένο χειρουργό και τον προσθετολόγο της κλινικής ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Με το πέρας της χειρουργικής τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, έχει ήδη προβλευθεί η άμεση προσωρινή αποκατάσταση του ασθενούς (ο ασθενής φεύγει αμέσως με δόντια) από τον προσθετολόγο μέχρι να ολοκληρωθεί η επούλωση και η παράδοση της τελικής εργασίας.

Η sm_art dent οδοντιατρική κλινική παρέχει το σύνολο του φάσματος των θεραπευτικών διαδικασιών που αφορούν τα εμφυτεύματα:

Αναλυτικές Υπηρεσίες

  • Χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
  • Ανάπλαση απορροφημένης ακρολοφίας για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων
  • Κλειστή και ανοιχτή ανύψωση ιγμορείων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων
  • Κατασκευή ακτινογραφικών και ακτινογραφικών ναρθήκων για την ασφαλή τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων
  • Ακίνητη και κινητή προσθετική αποκατάσταση επί οδοντικών εμφυτευμάτων
  • Μεταβατικές Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων