Η Φιλοσοφία μας

Αποκατάσταση της οδοντιατρικής υγείας με επαγγελματισμό

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της οδοντιατρικής πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας αποτελούν το βασικό άξονα της SM_Art Dent οδοντιατρικής κλινικής, με στόχο την αποκατάσταση της οδοντιατρικής υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Με ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στις ανάγκες των ασθενών αλλά και στην ιατρική δεοντολογία, παρέχουμε οδοντιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα του τελικού θεραπευτικού αποτελέσματος.

Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες καλύπτουν όλο το εύρος της οδοντιατρικής κλινικής πράξης και παρέχονται από εξειδικευμένο οδοντιατρικό δυναμικό, με επαγγελματισμό και επιστημονικότητα. Οι οδοντίατροι της SM_Art Dent εργάζονται κατ' αποκλειστικότητα στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Στη SM_Art Dent οδοντιατρική κλινική, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας, το οποίο συντάσσεται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή, μετά από λεπτομερή κλινική εξέταση και διαγνωστικό έλεγχο. Τα διαγνωστικά ευρήματα και το σχέδιο θεραπείας παραδίδονται γραπτώς στους ασθενείς, μαζί με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και κοστολόγιο.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας μας περί δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης μάθησης, στη SM_Art Dent, εφαρμόζονται εκσυγχρονισμένες διαδικασίες οδοντιατρικής, υποστηριζόμενες από καινοτόμες τεχνολογίες, αναβαθμισμένες μεθόδους κλινικής πράξης και βέλτιστα υλικά αποκατάστασης, σε ένα χώρο όπου τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής και αποστείρωσης, πάντα με προτεραιότητα την ασφάλεια και τη γρήγορη αποθεραπεία των ασθενών.

Το επιστημονικό δυναμικό της κλινικής είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε οδοντιατρικό θέμα σας απασχολεί και δύναται να σας εξυπηρετήσει άμεσα και με συνέπεια, επιδιώκοντας μία ουσιαστική επικοινωνία σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.