Η Κλινική

Η οδοντιατρική κλινική SM_Art Dent εδρεύει σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Κέντρου των Αθηνών, με άμεση πρόσβαση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η παροχή των οδοντιατρικών υπηρεσιών πραγματοποιείται σε ένα σύγχρονο και ευρύχωρο χώρο, ο οποίος είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την εργονομία αλλά και να δημιουργεί ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η SM_Art Dent οδοντιατρική κλινική διαθέτει μία αίθουσα αναμονής, δύο πλήρως εξοπλισμένους κλινικούς χώρους, στους οποίους διενεργείται όλο το φάσμα των οδοντιατρικών πράξεων, έναν εργαστηριακό χώρο, ο οποίος συνεπικουρεί την κλινική εξέταση αλλά και τις θεραπευτικές διαδικασίες, έναν χώρο συζήτησης, όπου με πλήρη εχεμύθεια λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό και διαμορφώνεται το σχέδιο θεραπείας, και έναν επικουρικό χώρο αποστείρωσης.

Η οδοντιατρική κλινική SM_Art Dent είναι εξοπλισμένη με οδοντιατρικά μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, τα οποία διασφαλίζουν την αρτιότητα και τη μακροβιότητα του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μέριμνα για την αυστηρότητα των κανόνων υγιεινής, οι οποίοι διασφαλίζονται τόσο με τους πλέον σύγχρονους κλιβάνους αποστείρωσης που διαθέτει όσο και με τη συστηματική εφαρμογή προληπτικής αγωγής (γάντια, μάσκες, απολύμανση επιφανειών ενδιαμέσως των ασθενών) από το προσωπικό.